Hvorfor vælger du Coca Cola frem for Pepsi?

2024
Alle

AI og neuro-forskning muliggør i dag, at vi kan tappe ind i menneskets ubevidste beslutningsprocesser, som udgør mere end 90 % – kun omkring 10 % er bevidste.

I dag beror de fleste kommercielle indsatser på, at vi spørger brugerne om, hvad de synes – udfordringen er bare, at det ved brugerne ikke. Hjernen konstruerer et narrativ, som oftest divergerer betydeligt fra de kemiske reaktioner, der er at spore i hjernen.

Ved at kigge nærmere på de ubevidste beslutningsprocesser får vi et dybere indblik i, hvorfor brugerne gør, som de gør, og hvad der tricker brugerne. For første gang i historien kan vi også gennem AI predict tools teste alt visuelt og på den måde prospecte hjernens respons, før det overhovedet er blevet vist til “ægte” mennesker.

Det er banebrydende på rigtig mange niveauer, fordi pre-testing på alle måder er at foretrække både økonomisk og effektmæssigt. Og når vi ved, hvad der tricker brugerne, så kan vi replikere det.

Det er det grundlæggende problem med A/B splittesting i dag. Vi ved ikke, hvorfor brugerne vælger A frem for B, og derfor kan vi ikke genbruge det. Ved vi derimod, HVORFOR brugerne agerer, som de gør, så kan vi replikere det og implementere det som en del af den generelle kommercielle indsats.

Målgruppe

Alle

Passer til ...

Alle
Tanja Falsig

Tanja Falsig

Director Lead Generation & Data Insights

Forståelse af beslutningsprocesser hos brugerne.

Se mere om Tanja Falsig